• papers
 • monographs and lecture notes
 • familie, hobby, venner

 • OD's danske lærebøger, kompendier og artikler:

  Matrixregning. Teknisk Forlag, 1966, (306 pages).


  Elementær matematisk fysik. Teknisk Forlag 1966, pdf-file (158 MB).(221 pages).


  Noter om elementær sandsynlighedsregning. Polyteknisk Forlag 1967, (84 pages).

  Matematisk analyse I. Polyteknisk Forlag 1968, (221 pages).

  Om statistik fra det Bayes'ske synspunkt
  -en indledning til sandsynlighedsregningen med eksempler fra bygningsingeniørens arbejdsfelt.
  Polyteknisk Forlag 1970. pdf-file (62 MB). (83 pages).


  Matematisk analyse IIa, IIb and IIc, Polyteknisk Forlag 1970-72, (app. 600 pages).

  Supplementerende noter til matematisk analyse I, Polyteknisk Forlag 1971, (152 pages).

  Separationsmetoden, DIAB 1974,pdf-file (49 MB). (70 pages).

  Svingningsteoriens lineære differentialligninger
  DIAB (Danmarks Ingeniørakademi, Bygningsretningen) November 1974. pdf-file (92 MB).(117 pages).

  Ove Ditlevsen og Henrik O. Madsen: Bærende konstruktioners sikkerhed. SBI-rapport 211, Statens Byggeforskningsinstitut 1990, (480 pages).

  Betonelementer, Bind 3, afsnit 8.5 :Tolerancer, Betonelementforeningen, 1991, pp. 139-145.

  Populærvidenskabelige artikler:

  Hvad har sandsynlighed med teknik at gøre?
  Årsskrift 1994, Villum Kann Rasmussen Fonden og Velux Fonden af 1981, Klampenborg 1995, pp.21-30. pdf-file (13 MB).

  Der er altid en risiko, VIDENSKABERFREMTIDEN pp 130-143, ed.: Rolf Haugaard Nielsen. Villum Kann Rasmussen Fonden og Experimentarium, Søborg, 2003

  Dansksprogede videnskabelige artikler:

  Momentformel for en vindbelastet fleretages ramme. Ingeniøren nr. 19, 1962.

  Skæv bøjning af rektangulært jernbetontværsnit i flydestadiet. Nordisk Betong 1962 nr.1, pp 67-84.

  Bøjningsarbejdslinier for jernbeton. Nordisk Betong 1962 nr.4, pp 321-326.

  Nogle løsninger til den plane bløde søjles differentialligning. Ingeniøren nr. B19, 1963.

  Skridtvis integration ved Eulers modificerede metode. Ingeniøren nr. 21, 1965.

  Gauss' iterationsprincip og Eulers modificerede integrationsmetode. Ingeniøren nr. 5, 1966.

  Anvendelse af en fixpunktsætning i den moderne undervisning i matematisk analyse. B-UNDERVISNING OG FORSKNING 67
  et festskrift i anledning af tiåret for oprettelsen of Danmarks Ingeniørakademi. 1967, pp.31- 43. pdf-file (9 MB).

  Formulering af integralligninger for normalkraftpåvirkede plane, elastiske bjælkekonstruktioner. B-UNDERVISNING OG FORSKNING 67, pp.95-102. pdf-file (6 MB).

  Undersøgelse af blødt ståls arbejdslinie fra et statistisk synspunkt (medforfatterPer Dragsholt). B-UNDERVISNING OG FORSKNING 67, pp.225-242. pdf-file (13 MB).

  Dumpeprocenten - et operationsanalytisk problem. Danmarks Ingeniøakademis årsbog 68/69. pdf-file (5 MB).

  Kontrol af tolerancers overholdelse. Byggeindustrien 1972, nr.5

  Tolerancer for sammenbygninger. Byggeindustrien 1972, nr.6


  Danske lærebøger sidst redigeret 07.05.2013